YÖK Başarı Burslarının Kapsamı Genişletildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Başarı Bursları’nın kapsamının genişletildiğini açıkladı. Saraç, Ülkemizin öncelikli alanlarını belirliyor ve bu programlara yerleşen başarılı öğrencilerimizi destekliyoruz şeklinde bir ifade kullandı.

Yeni YÖK olarak ifade edilen yeni sistemde, stratejik öneme sahip lisans programlarını tercih edenlere yeni bir müjde geldi.

İlk kez 2016-2017 eğitim öğretim yılında 23 lisans programı için başlattıkları YÖK Başarı Bursu sayısını, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 31 lisans programına çıkardıklarını anımsattı.

Destek verilen programlar şunlar oldu;

Saraç, YÖK Başarı Bursu kapsamındaki programlarla ilgili şu bilgileri verdi:
“Temel Bilimler Programlarında Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik programlarına; Ziraat programlarında Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği,

Organik Tarım İşletmeciliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Ziraat Mühendisliği Programları, Zootekni programlarına; Orman programlarında Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi programlarına;

Su Ürünleri programlarında Balıkçılık Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği programlarına; Yer Bilimleri programlarında Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim süreleri boyunca, her yıl miktarı YÖK tarafından belirlenen başarı bursu vermekteyiz.”

YÖK Başarı Bursu kapsamına aldıklarını, burs desteği sağlanacak diğer lisans programlarının ise “Astronomi ve Uzay Bilimleri”, “Uzay Bilimleri ve Teknolojileri”, “Hidrojeoloji Mühendisliği” ve “Tohum Bilimi ve Teknolojisi” olduğunu aktardı.

YÖK Başkanı Saraç ayrıca YÖK Başarı Bursu kapsamındaki 36 lisans programında okuyup burs almaya hak kazanmış öğrencilere 2018-2019 akademik yılı için 12 ay boyunca aylık 700 TL burs vereceklerini belirtti.

1986 Antalya doğumlu editörümüz, iletişim üzerine yaptığı doktora çalışmasında da özellikle sosyal medya kullanımı ve günümüz internet haberciliği üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. İletişim: [email protected]