Mahkeme KYK Bursunun Krediye Dönüşmesini İptal Etti

Kadim Hukuk Danışmanlık tarafından yayınlanan bir mahkeme kararına göre öğrencinin haberi olmadan bursunun krediye dönüşmesi konusunda idari mahkenin iptal kararı verdiği bildirildi.

2018 yılında İstanbul 8. İdare Mahkmesi’nde açılan davada karar iptal yönünde oldu.

İlgili davada, “Davacı tarafından; 9.879,25 TL Yüksek öğrenim kredi borcunun tahsili amacıyla davacı adına düzenlenen 21/08/2016 tarih ve 20160811665000021931 ana takip dosya numaralı ödeme emrinin; öğrenim kredisi almak için başvuru yapmadığı, kredi değil burs aldığı, haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.” şeklinde bir başvuru yapıldı.

Mahkeme kararında ilgili kararı iptal edip öğrenciyi haklı buldu ve avukat masrafları ile tahsil edilmesi yönünde kararını verdi.

İlgili kararı şu linkten detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

1986 Antalya doğumlu editörümüz, iletişim üzerine yaptığı doktora çalışmasında da özellikle sosyal medya kullanımı ve günümüz internet haberciliği üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. İletişim: [email protected]