279 bin 897 Öğrenci KYK ile İcralık

Üniversite çağındaki öğrencilerin kredi kullanımı ve sonrasında bu kredileri ödeyememesi nedeniyle icralık olduğu gerçeği yıllardır değişmiyor.

Açıklanan verilere göre 279 in 897 öğrenci KYK ödemeleri yüzünden icralık durumda bulunuyor. Meclisteki soru önergesine verilen cevapta  kredi ve öğrenim borcunu ödeyemeyen öğrenci sayısının 342 bin 282, borcun ise 2 milyar 95 milyon 228 bin 502 lira olduğunu belirtmişti.

KYK’nın yaptığı açıklamaya göre de, Öğrenim/katkı kredisi alan ve muhtelif yıllarda borçlarını zamanında ödemediği için iki ve üzeri aksama yapan 6183 sayılı Kanun kapsamına giren 2018 yılında vergi dairesine bildirilen borçlu sayısı 279.897 kişi olduğu ifadeleri kullanıldı.

CHP milletvekili Hakverdi, Öğrenim ve Katkı kredisi borçlarının silinmesi ve bundan sonra öğrencilere kurum tarafından ‘kredi değil burs’ verilmesine dair kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

1986 Antalya doğumlu editörümüz, iletişim üzerine yaptığı doktora çalışmasında da özellikle sosyal medya kullanımı ve günümüz internet haberciliği üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. İletişim: [email protected]